FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristina Held
glasova: 11
bodova: 8
2. Majda Mileta
glasova: 8
bodova: 6
3. Ranko Bujić
glasova: 7
bodova: 4
4. Valentina Vukadinović
glasova: 7
bodova: 1
5. silvia weberica
glasova: 5
bodova: 1
6. [F] Marin Mešter
glasova: 4
bodova: 1
7. maja crljenko
glasova: 3
bodova: 1
8. Ivan Pinezic
glasova: 2
bodova: 1
9. silvia sandri
glasova: 1
bodova: 1
10. Marina Puh
glasova: 0
bodova: 1