FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Aida Antic
glasova: 10
bodova: 8
2. [F] Sanja Baljkas
glasova: 5
bodova: 6
3. Željko Oskoruš
glasova: 5
bodova: 4
4. Tijana Lubura
glasova: 4
bodova: 1
5. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 4
bodova: 1
6. Mladen Božičković
glasova: 3
bodova: 1
7. jasenka arbanas
glasova: 2
bodova: 1
8. Vernes Nasup
glasova: 1
bodova: 1
9. Krešimir Varga
glasova: 1
bodova: 1
10. [N] Siniša Jakopec
glasova: 1
bodova: 1