FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristijan Keretić
glasova: 7
bodova: 8
2. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 7
bodova: 6
3. [F][N] Hrvoje Mareković
glasova: 5
bodova: 4
4. Petra Longin
glasova: 3
bodova: 1
5. Vjekoslav Šabarić
glasova: 3
bodova: 1
6. Renata Jelić
glasova: 3
bodova: 1
7. Karlo Gavric
glasova: 2
bodova: 1
8. Vernes Nasup
glasova: 2
bodova: 1
9. Mladen Božičković
glasova: 1
bodova: 1
10. siniša brnad
glasova: 1
bodova: 1