FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Aida Antic
glasova: 9
bodova: 8
2. Staša Sahman
glasova: 6
bodova: 6
3. Dragan Nišler
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Paško Tomić
glasova: 6
bodova: 1
5. Krešimir Varga
glasova: 5
bodova: 1
6. Sandra Stipan
glasova: 5
bodova: 1
7. Dejana M. Šaule
glasova: 3
bodova: 1
8. Elzana Ajdarpašić
glasova: 2
bodova: 1
9. [F][N] Roberto Pavic
glasova: 1
bodova: 1
10. Mladen Božičković
glasova: 0
bodova: 1