FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristijan Keretić
glasova: 12
bodova: 8
2. [F][N] Roberto Pavic
glasova: 11
bodova: 6
3. Dejana M. Šaule
glasova: 6
bodova: 4
4. Maroje Vučićević
glasova: 5
bodova: 1
5. Sara Kager
glasova: 4
bodova: 1
6. Mladen Božičković
glasova: 4
bodova: 1
7. Svjetlana Olujić-Tomaić
glasova: 3
bodova: 1
8. Marko Nider
glasova: 2
bodova: 1
9. Mario Sacer
glasova: 0
bodova: 1
10. [N] Siniša Jakopec
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana