FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Sandra Stipan
glasova: 5
bodova: 8
2. Mladen Božičković
glasova: 5
bodova: 6
3. siniša brnad
glasova: 4
bodova: 4
4. [F] Rene Švigir
glasova: 4
bodova: 1
5. Matej Paluh
glasova: 4
bodova: 1
6. Ksenija Škorić
glasova: 3
bodova: 1
7. Dejana M. Šaule
glasova: 2
bodova: 1
8. aldo meštrović
glasova: 2
bodova: 1
9. antonia vodanović
glasova: 1
bodova: 1
10. Renata Ivanović
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana