FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Mato Pavlovic
glasova: 13
bodova: 8
2. [F] Aida Redzepagic
glasova: 10
bodova: 6
3. Mladen Božičković
glasova: 6
bodova: 4
4. Luka Jančić
glasova: 6
bodova: 1
5. [F] Ivana Todorovic
glasova: 6
bodova: 1
6. Dragana Jovanovic
glasova: 3
bodova: 1
7. Dejana M. Šaule
glasova: 3
bodova: 1
8. Boris Mataković
glasova: 3
bodova: 1
9. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 1
bodova: 1
10. Renata Ivanović
glasova: 1
bodova: 1