FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Bojan Blažina
glasova: 12
bodova: 8
2. Nikola Sekulić
glasova: 11
bodova: 6
3. Kristina Held
glasova: 10
bodova: 4
4. Saša Pećanac
glasova: 7
bodova: 1
5. [F][N] Marko Marinković
glasova: 4
bodova: 1
6. Dražen Samardžić
glasova: 3
bodova: 1
7. [N] Neven Jurkovic
glasova: 3
bodova: 1
8. Kristina Held
glasova: 3
bodova: 1
9. [F] Sanja Baljkas
glasova: 3
bodova: 1
10. Boris Frković
glasova: 3
bodova: 1