FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Paula Podnar
glasova: 7
bodova: 8
2. Amir Bajric
glasova: 6
bodova: 6
3. Nikola Sekulić
glasova: 5
bodova: 4
4. Željko Oskoruš
glasova: 4
bodova: 1
5. Licia Ljubisavljević
glasova: 3
bodova: 1
6. Ksenija Škorić
glasova: 3
bodova: 1
7. Doris Bekavac
glasova: 1
bodova: 1
8. Janko Aschenbrenner
glasova: 1
bodova: 1
9. Anita Klasnić
glasova: 0
bodova: 1
10. antonia vodanović
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana