FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Paula Podnar
glasova: 9
bodova: 8
2. Maroje Vučićević
glasova: 9
bodova: 6
3. Petra Longin
glasova: 8
bodova: 4
4. Dejana M. Šaule
glasova: 6
bodova: 1
5. Sonja Baišić
glasova: 6
bodova: 1
6. Jurica Žumberac
glasova: 5
bodova: 1
7. Krešimir Varga
glasova: 4
bodova: 1
8. Iva Brabec
glasova: 3
bodova: 1
9. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 0
bodova: 1
10. Martina Malinić
glasova: 0
bodova: 1