FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Roberto Pavic
glasova: 8
bodova: 8
2. zvonimir rendeli
glasova: 6
bodova: 6
3. Mia Batinić
glasova: 5
bodova: 4
4. [F] Josip Stević
glasova: 2
bodova: 1
5. Martina Malinić
glasova: 2
bodova: 1
6. Nikola Ljubojevic
glasova: 2
bodova: 1
7. Dubravka Pavličić
glasova: 2
bodova: 1
8. Dragana Jovanovic
glasova: 2
bodova: 1
9. Andrea Vreš
glasova: 1
bodova: 1
10. Nusret Čustović
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana