FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Paula Podnar
glasova: 13
bodova: 8
2. Mladen Božičković
glasova: 12
bodova: 6
3. siniša brnad
glasova: 9
bodova: 4
4. Staša Sahman
glasova: 7
bodova: 1
5. Nikola Sekulić
glasova: 5
bodova: 1
6. Renata Jelić
glasova: 4
bodova: 1
7. Licia Ljubisavljević
glasova: 4
bodova: 1
8. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 4
bodova: 1
9. Tijana Lubura
glasova: 2
bodova: 1
10. Antonella Radanović
glasova: 2
bodova: 1