FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Lucija Ivković
glasova: 9
bodova: 8
2. [F] Bojan Džodan
glasova: 9
bodova: 6
3. jasenka arbanas
glasova: 6
bodova: 4
4. Zvonimir Čuvalo
glasova: 5
bodova: 1
5. Irena Udovičić
glasova: 5
bodova: 1
6. branimir jaredic
glasova: 4
bodova: 1
7. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 4
bodova: 1
8. Nikola Sekulić
glasova: 4
bodova: 1
9. siniša brnad
glasova: 3
bodova: 1
10. zvonimir rendeli
glasova: 1
bodova: 1