FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Ivana Miletić
glasova: 14
bodova: 8
2. [F] Rene Švigir
glasova: 9
bodova: 6
3. Ivica Dujić
glasova: 9
bodova: 4
4. Staša Sahman
glasova: 7
bodova: 1
5. [F] Antonio Stipinović
glasova: 6
bodova: 1
6. Mario Sacer
glasova: 6
bodova: 1
7. Hamza Kulenović
glasova: 4
bodova: 1
8. Mihovil Mandić
glasova: 3
bodova: 1
9. [F] Sara Bertić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Dominik Imrešković
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana