FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tomislav Kovacevic
glasova: 9
bodova: 8
2. Korisnik 2388
glasova: 8
bodova: 6
3. Ksenija Škorić
glasova: 8
bodova: 4
4. Karla Blazevic
glasova: 7
bodova: 1
5. Jasmina Rkman
glasova: 5
bodova: 1
6. Sonja Rojković
glasova: 5
bodova: 1
7. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 4
bodova: 1
8. siniša brnad
glasova: 3
bodova: 1
9. Morana Marinčić
glasova: 1
bodova: 1
10. Boris Krizmanić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana