FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Matej Paluh
glasova: 13
bodova: 8
2. Renata Jelić
glasova: 11
bodova: 6
3. Ksenija Škorić
glasova: 11
bodova: 4
4. [N] MIRJANA BOČINA
glasova: 6
bodova: 1
5. [F] Rene Švigir
glasova: 6
bodova: 1
6. Mladen Božičković
glasova: 4
bodova: 1
7. [F] Marina Cumbo
glasova: 4
bodova: 1
8. Martina Malinić
glasova: 3
bodova: 1
9. Ivan Vujčić
glasova: 2
bodova: 1
10. [F] Sara Bertić
glasova: 1
bodova: 1