FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Sandra Stipan
glasova: 16
bodova: 8
2. [F] Bojan Džodan
glasova: 12
bodova: 6
3. antonia vodanović
glasova: 9
bodova: 4
4. [F] Aida Redzepagic
glasova: 6
bodova: 1
5. Jasmina Rkman
glasova: 5
bodova: 1
6. Maja Gijevski
glasova: 3
bodova: 1
7. [F] Marinela Andrlić
glasova: 2
bodova: 1
8. Doris Bekavac
glasova: 2
bodova: 1
9. Daniel Žgombić
glasova: 1
bodova: 1
10. Oliver Kager
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana