FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Glavaš
glasova: 18
bodova: 8
2. [F] Marinela Andrlić
glasova: 15
bodova: 6
3. Mladen Božičković
glasova: 9
bodova: 4
4. Ines Ličina
glasova: 6
bodova: 1
5. Bojan Migač
glasova: 4
bodova: 1
6. Nikola Sekulić
glasova: 4
bodova: 1
7. Sinisa Bogicevic
glasova: 1
bodova: 1
8. romeo starcevic
glasova: 1
bodova: 1
9. Siniša Bašić
glasova: 1
bodova: 1
10. Mirella Hrvacanin
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana