FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Korisnik 4284
glasova: 19
bodova: 8
2. [F] Vedran Petak
glasova: 17
bodova: 6
3. Ivica Dujić
glasova: 16
bodova: 4
4. [F] Ivana Todorovic
glasova: 12
bodova: 1
5. [F] Marinela Andrlić
glasova: 8
bodova: 1
6. damir pavlović
glasova: 4
bodova: 1
7. Miche Ulman
glasova: 3
bodova: 1
8. antonia vodanović
glasova: 3
bodova: 1
9. Goran Sekula
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Dino Vukotić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana