FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tomislav Šlogar
glasova: 21
bodova: 8
2. Ana Grgić
glasova: 9
bodova: 6
3. Luka Dubroja
glasova: 7
bodova: 4
4. Almir Imsirevic
glasova: 5
bodova: 1
5. Dario Savic
glasova: 5
bodova: 1
6. Džejla Macanović
glasova: 3
bodova: 1
7. Aleksandar Pilepić
glasova: 3
bodova: 1
8. Mladen Božičković
glasova: 3
bodova: 1
9. jasenka arbanas
glasova: 3
bodova: 1
10. Ranko Pozder
glasova: 0
bodova: 1