FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Goran Marinov
glasova: 22
bodova: 8
2. Dalia Kager
glasova: 11
bodova: 6
3. Marijana Šestan
glasova: 10
bodova: 4
4. Almir Imsirevic
glasova: 8
bodova: 1
5. Ana Grgić
glasova: 6
bodova: 1
6. Alen Kovacevic
glasova: 5
bodova: 1
7. Katarina Hudi
glasova: 2
bodova: 1
8. Ivor Pocrnja
glasova: 1
bodova: 1
9. Ksenija Nović
glasova: 1
bodova: 1
10. Iva Viento
glasova: 1
bodova: 1