FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Ivo Šišević
glasova: 19
bodova: 8
2. Suzana Čelić
glasova: 9
bodova: 6
3. Sandra Stipan
glasova: 8
bodova: 4
4. Lucija Ivković
glasova: 6
bodova: 1
5. Robert Marinković
glasova: 4
bodova: 1
6. Mladen Rapaić
glasova: 3
bodova: 1
7. Magdalena Petričić
glasova: 0
bodova: 1
8. Helena Kezerić
glasova: 0
bodova: 1
9. Iva Keser
glasova: 0
bodova: 1
10. Berislav Fabijanić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana