FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Ivo Šišević
glasova: 15
bodova: 8
2. [F] Tea Jagodic
glasova: 11
bodova: 6
3. [F] Petra Vukoša
glasova: 10
bodova: 4
4. antonia vodanović
glasova: 9
bodova: 1
5. Marko Tarade
glasova: 8
bodova: 1
6. Zvonimir Čuvalo
glasova: 7
bodova: 1
7. Tijana Lubura
glasova: 6
bodova: 1
8. Suzana Čelić
glasova: 6
bodova: 1
9. Lucija Ivković
glasova: 5
bodova: 1
10. Berislav Fabijanić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana