FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Vladimir Zivancevic
glasova: 19
bodova: 8
2. Doris Bekavac
glasova: 14
bodova: 6
3. [F] Žarko Piljak
glasova: 13
bodova: 4
4. [F][N] Igor Glavaš
glasova: 12
bodova: 1
5. Marko Nadj
glasova: 10
bodova: 1
6. Antonia Kuzmar
glasova: 5
bodova: 1
7. Siniša Vabec
glasova: 4
bodova: 1
8. Lucija Ivković
glasova: 3
bodova: 1
9. Magdalena Petričić
glasova: 2
bodova: 1
10. Luka Žuk
glasova: 1
bodova: 1