FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Vladimir Zivancevic
glasova: 16
bodova: 8
2. Silvio Lončarić
glasova: 12
bodova: 6
3. [F][N] Igor Glavaš
glasova: 12
bodova: 4
4. Ana Grgić
glasova: 5
bodova: 1
5. Ana Helena Galić
glasova: 4
bodova: 1
6. Ivica Dujić
glasova: 4
bodova: 1
7. Lucija Ivković
glasova: 2
bodova: 1
8. Iva Brabec
glasova: 2
bodova: 1
9. Nikola Ljubojevic
glasova: 2
bodova: 1
10. [F] Antonio Stipinović
glasova: 2
bodova: 1