FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Petar Lupic
glasova: 19
bodova: 8
2. Željko Predojević
glasova: 15
bodova: 6
3. Mladen Božičković
glasova: 13
bodova: 4
4. Daniela Car
glasova: 8
bodova: 1
5. Nataša Bencic
glasova: 8
bodova: 1
6. Doris Bekavac
glasova: 4
bodova: 1
7. [F] Antonio Stipinović
glasova: 2
bodova: 1
8. luka živković
glasova: 1
bodova: 1
9. Gabrijela Orsag
glasova: 1
bodova: 1
10. eni desanti
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana