FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Goran Turina
glasova: 16
bodova: 8
2. [F] Sara Bertić
glasova: 14
bodova: 6
3. [F] Ivana Todorovic
glasova: 14
bodova: 4
4. [F] Zeljka Aleksic
glasova: 11
bodova: 1
5. Andre Ruessel
glasova: 6
bodova: 1
6. Aleksandra Markovic
glasova: 5
bodova: 1
7. Eni Šafar
glasova: 4
bodova: 1
8. Darko Ričko
glasova: 3
bodova: 1
9. [F] Marko Dzavic
glasova: 1
bodova: 1
10. patricija fiolić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana