FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Sara Bertić
glasova: 14
bodova: 8
2. Maja Velikanja
glasova: 12
bodova: 6
3. Dragan Duric
glasova: 9
bodova: 4
4. siniša brnad
glasova: 6
bodova: 1
5. Eni Šafar
glasova: 5
bodova: 1
6. [F] Petra Čolak
glasova: 4
bodova: 1
7. [N] Ena Ibrović
glasova: 3
bodova: 1
8. [F] Antonio Stipinović
glasova: 3
bodova: 1
9. Boris Tokmačić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. eni desanti
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana