FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Glavaš
glasova: 24
bodova: 8
2. milan kokeza
glasova: 16
bodova: 6
3. Sandra Štimac
glasova: 15
bodova: 4
4. Marinko Babić
glasova: 13
bodova: 1
5. Enis Uletilović
glasova: 4
bodova: 1
6. Ivor Pocrnja
glasova: 4
bodova: 1
7. Silvija Libert
glasova: 4
bodova: 1
8. denis kozljan
glasova: 2
bodova: 1
9. Pia Cvijanovic
glasova: 2
bodova: 1
10. karin bolković
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana