FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 23
bodova: 8
2. Mladjan Pajkic
glasova: 18
bodova: 6
3. Nediljko Prološčić
glasova: 10
bodova: 4
4. [F] Ivana Todorovic
glasova: 8
bodova: 1
5. Josip Janečić
glasova: 7
bodova: 1
6. Suzana Čelić
glasova: 6
bodova: 1
7. Anja Zebić
glasova: 4
bodova: 1
8. Doris Bekavac
glasova: 2
bodova: 1
9. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 2
bodova: 1
10. Romina Kalesić
glasova: 1
bodova: 1