FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Martina Hohnjec
glasova: 13
bodova: 8
2. [F] Marko Dzavic
glasova: 12
bodova: 6
3. Lejla Bužinkić
glasova: 10
bodova: 4
4. Boris Tokmačić
glasova: 8
bodova: 1
5. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 8
bodova: 1
6. Zvonimir Čuvalo
glasova: 6
bodova: 1
7. Sara Moritz
glasova: 5
bodova: 1
8. Mladen Božičković
glasova: 4
bodova: 1
9. Carlo Kovačec
glasova: 1
bodova: 1
10. Iva Soldo
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana