FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Sanja Baljkas
glasova: 21
bodova: 8
2. Mato Pavlovic
glasova: 9
bodova: 6
3. Boris Hlebec
glasova: 9
bodova: 4
4. Sonja Manestar
glasova: 7
bodova: 1
5. Doris Bekavac
glasova: 7
bodova: 1
6. Mia Novosel
glasova: 6
bodova: 1
7. Suzana Čelić
glasova: 5
bodova: 1
8. Iva Brabec
glasova: 4
bodova: 1
9. Tonči Ercegović
glasova: 3
bodova: 1
10. Sonja Grubešić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana