FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Berislav Fabijanić
glasova: 21
bodova: 8
2. Svjetlana Olujić-Tomaić
glasova: 15
bodova: 6
3. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 14
bodova: 4
4. Kristina Šemper
glasova: 13
bodova: 1
5. Suzana Čelić
glasova: 10
bodova: 1
6. Viki Martinić
glasova: 7
bodova: 1
7. Iva Knežević
glasova: 6
bodova: 1
8. Marko Nider
glasova: 4
bodova: 1
9. Mladen Božičković
glasova: 3
bodova: 1
10. [F] Petra Vukoša
glasova: 2
bodova: 1