FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Ivo Šišević
glasova: 24
bodova: 8
2. Sandra Stipan
glasova: 22
bodova: 6
3. Miche Ulman
glasova: 11
bodova: 4
4. Boris Jakešević
glasova: 10
bodova: 1
5. Berislav Fabijanić
glasova: 7
bodova: 1
6. Viki Martinić
glasova: 4
bodova: 1
7. luka živković
glasova: 4
bodova: 1
8. Dario Drvodelić
glasova: 4
bodova: 1
9. Mladen Božičković
glasova: 4
bodova: 1
10. matej jurčević
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana