FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Marko Nadj
glasova: 16
bodova: 8
2. Suzana Čelić
glasova: 16
bodova: 6
3. svetislav cvetković
glasova: 16
bodova: 4
4. Ivica Dujić
glasova: 16
bodova: 1
5. Martina Hohnjec
glasova: 11
bodova: 1
6. Mato Pavlovic
glasova: 10
bodova: 1
7. Pantelija Ilić
glasova: 5
bodova: 1
8. [F] Dorijan Šipuš
glasova: 5
bodova: 1
9. [F] Kristinka Baglama
glasova: 5
bodova: 1
10. Magdalena Petričić
glasova: 5
bodova: 1