FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Goran Popović
glasova: 25
bodova: 8
2. [N] Ivana Miletić
glasova: 12
bodova: 6
3. Pantelija Ilić
glasova: 12
bodova: 4
4. Ivana Kaurloto
glasova: 10
bodova: 1
5. Marko Stanarević
glasova: 9
bodova: 1
6. Martina Hohnjec
glasova: 6
bodova: 1
7. Mladen Jambrović
glasova: 1
bodova: 1
8. Silena Košara
glasova: 1
bodova: 1
9. [F][N] Martina Škrobot
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Boris Tokmačić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana