FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Mladen Božičković
glasova: 18
bodova: 8
2. Aleksandar Pilepić
glasova: 17
bodova: 6
3. Gordana Bajurin
glasova: 11
bodova: 4
4. Kristijan Keretić
glasova: 10
bodova: 1
5. Nataša Bencic
glasova: 7
bodova: 1
6. Jan Humski
glasova: 7
bodova: 1
7. Kristijan Žužak
glasova: 3
bodova: 1
8. Iva Knežević
glasova: 3
bodova: 1
9. Marijan Ivičević-Bakulić
glasova: 2
bodova: 1
10. Ksenija Nović
glasova: 1
bodova: 1