FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Željko Milaković
glasova: 17
bodova: 8
2. [F][N] Martina Škrobot
glasova: 13
bodova: 6
3. Siniša Drakulić
glasova: 12
bodova: 4
4. Mirjan Čubrić
glasova: 11
bodova: 1
5. Toni Vukorepa
glasova: 3
bodova: 1
6. Ivana Pavla
glasova: 2
bodova: 1
7. Marko Tarade
glasova: 1
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 0
bodova: 1