FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Gordana Bajurin
glasova: 25
bodova: 8
2. Dalia Kager
glasova: 20
bodova: 6
3. Kristijan Bančić
glasova: 12
bodova: 4
4. Zdenko Garašić
glasova: 10
bodova: 1
5. Andrea Lovrić
glasova: 10
bodova: 1
6. Lejla Bužinkić
glasova: 6
bodova: 1
7. Suzana Čelić
glasova: 4
bodova: 1
8. Kristijan Žužak
glasova: 3
bodova: 1
9. Mladen Božičković
glasova: 3
bodova: 1
10. žan zeba
glasova: 1
bodova: 1