FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] marino raunić
glasova: 28
bodova: 8
2. Boris Frković
glasova: 25
bodova: 6
3. Ines Ličina
glasova: 25
bodova: 4
4. Iva Viento
glasova: 12
bodova: 1
5. Andre Ruessel
glasova: 8
bodova: 1
6. milan kokeza
glasova: 8
bodova: 1
7. Silena Košara
glasova: 7
bodova: 1
8. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 6
bodova: 1
9. damir pavlović
glasova: 3
bodova: 1
10. Kristina Held
glasova: 2
bodova: 1