FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Sandra Štimac
glasova: 16
bodova: 8
2. [F] Petra Čolak
glasova: 14
bodova: 6
3. Luka Škrgulja
glasova: 14
bodova: 4
4. Kristijan Žužak
glasova: 14
bodova: 1
5. Ivica Sigler
glasova: 13
bodova: 1
6. Nataša Bencic
glasova: 12
bodova: 1
7. Iva Knežević
glasova: 6
bodova: 1
8. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 5
bodova: 1
9. Gordana Bajurin
glasova: 5
bodova: 1
10. Sanja Prodan
glasova: 3
bodova: 1