FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Robert Pihlar
glasova: 24
bodova: 8
2. Nataša Bencic
glasova: 22
bodova: 6
3. Iva Knežević
glasova: 14
bodova: 4
4. [N] Igor Apostolovski
glasova: 12
bodova: 1
5. Rikardo Škorlić
glasova: 12
bodova: 1
6. Iva Viento
glasova: 10
bodova: 1
7. Neven Krčmarek
glasova: 9
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 5
bodova: 1
9. Ivan Miočić
glasova: 1
bodova: 1
10. Ana Maria Anić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana