FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Žarko Aleksić
glasova: 30
bodova: 8
2. [N] marino raunić
glasova: 16
bodova: 6
3. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 15
bodova: 4
4. [F] Karmen Poznić
glasova: 13
bodova: 1
5. [F][N] Mladen Cukor
glasova: 9
bodova: 1
6. Andre Ruessel
glasova: 9
bodova: 1
7. [N] Ivana Miletić
glasova: 8
bodova: 1
8. Božica Breber
glasova: 4
bodova: 1
9. Nataša Obad
glasova: 2
bodova: 1
10. Bruno Abrlic
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana