FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Đino Spajić
glasova: 27
bodova: 8
2. [F] Žarko Aleksić
glasova: 20
bodova: 6
3. Iva Knežević
glasova: 13
bodova: 4
4. Klara Pendeš
glasova: 10
bodova: 1
5. [F] Kristinka Baglama
glasova: 9
bodova: 1
6. Josip Stegić
glasova: 7
bodova: 1
7. Mirnes Talić
glasova: 7
bodova: 1
8. Mario Pejaković
glasova: 4
bodova: 1
9. Ivica Drusany
glasova: 4
bodova: 1
10. [F] Vedran Petak
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana