FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Luka Škrgulja
glasova: 19
bodova: 8
2. [F] Ivana Todorovic
glasova: 19
bodova: 6
3. Mirela Pinđak
glasova: 10
bodova: 4
4. Suzana Čelić
glasova: 8
bodova: 1
5. Domagoj Borscak
glasova: 8
bodova: 1
6. Nataša Obad
glasova: 3
bodova: 1
7. Jasna Kovačević
glasova: 2
bodova: 1
8. silvia weberica
glasova: 2
bodova: 1
9. Željko Đurin
glasova: 1
bodova: 1
10. Luka Šimunjak
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana