FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristijan Keretić
glasova: 21
bodova: 8
2. Jure Vukadin
glasova: 17
bodova: 6
3. Dražen Vencel
glasova: 11
bodova: 4
4. Nena Pavelić
glasova: 11
bodova: 1
5. Kristijan Bančić
glasova: 8
bodova: 1
6. Maja Mačković
glasova: 8
bodova: 1
7. Suzana Čelić
glasova: 5
bodova: 1
8. Josip Ledinšćak
glasova: 5
bodova: 1
9. milan kokeza
glasova: 4
bodova: 1
10. DAMIR MATIJEVIĆ
glasova: 2
bodova: 1