FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Boris Frković
glasova: 19
bodova: 8
2. [N] Ivana Miletić
glasova: 15
bodova: 6
3. [F] Lea Bogović
glasova: 15
bodova: 4
4. Sandra Stipan
glasova: 12
bodova: 1
5. Iva Kreković
glasova: 8
bodova: 1
6. Marijan Ivičević-Bakulić
glasova: 6
bodova: 1
7. Sandra N.Milašinčić
glasova: 3
bodova: 1
8. Alen Vaksman
glasova: 3
bodova: 1
9. Barbara Dužaić
glasova: 2
bodova: 1
10. Martin Klanfar
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana