FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Neven Krčmarek
glasova: 23
bodova: 8
2. maja ribarić
glasova: 16
bodova: 6
3. Matej Marušić
glasova: 12
bodova: 4
4. Robert Marinković
glasova: 10
bodova: 1
5. matija mestrovic
glasova: 9
bodova: 1
6. Mario Pejaković
glasova: 9
bodova: 1
7. Barbara Dužaić
glasova: 6
bodova: 1
8. [F] Antonio Stipinović
glasova: 3
bodova: 1
9. Boris Topličanec
glasova: 1
bodova: 1
10. Zdenko Vukelić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana