FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tomislav Mataić
glasova: 16
bodova: 8
2. [F] Lea Bogović
glasova: 14
bodova: 6
3. Branko Zujić
glasova: 8
bodova: 4
4. [N] marino raunić
glasova: 8
bodova: 1
5. [F] Sanja Baljkas
glasova: 7
bodova: 1
6. milan kokeza
glasova: 5
bodova: 1
7. Martina Lutfi
glasova: 5
bodova: 1
8. Martina Tutiš
glasova: 1
bodova: 1
9. Ivo Kronja
glasova: 0
bodova: 1
10. Mia Vrkić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana