FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Dino Šertović
glasova: 15
bodova: 8
2. Sandra Štimac
glasova: 13
bodova: 6
3. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 12
bodova: 4
4. Lucijan Sinožić
glasova: 3
bodova: 1
5. Anton Štor
glasova: 2
bodova: 1
6. Tomislav Ladišić
glasova: 2
bodova: 1
7. Martina Gulin
glasova: 2
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 1
bodova: 1
9. Korisnik 966
glasova: 0
bodova: 1
10. Dajana Sakač
glasova: 0
bodova: 1